Ledarskapsutbildning

Bli en framgångsrik ledare!

Er pålitliga partner för att förverkliga dina utomhus visioner

I dagens krävande arbetsmiljö räcker det inte längre att bara vara chef. För att nå verklig framgång behöver du kunna inspirera, motivera och leda ditt team mot resultat som ni alla strävar efter.

Utbildningen vänder sig till blivande eller nytillträdda chefer, mellanchefer, samordnare ochandra med arbetsledande uppgifter.

Under utbildningen får du lära dig:

 • Hur du skapar en tydlig vision och kommunicerar den effektivt till ditt team.
 • Hur du motiverar och engagerar dina medarbetare
 • Hur du ger konstruktiv feedback och coachar dina medarbetare till framgång.
 • Hur du hanterar konflikter och skapar en positiv arbetsmiljö.
 • Fokuserar på dina styrkor och hittar andra som kan kompensera för dina begränsningar.
 • Hur du delegerar effektivt.
 • Hur du tar hand om dig som ledare för att undvika stress och utbrändhet.
 • Utbildningen är praktiskt inriktad och baserad på beprövade metoder. Teoriavsnitt varvas med individuella övningar, tester och checklistor samt diskussioner i grupp och i mindre grupper för generellt erfarenhetsutbyte. Som deltagare arbetar du parallellt med att utforma ditt eget individuella livs- och karriärutvecklingsprogram.

Investera i din egen och ditt teams framgång

Är du redo att ta kontroll över ditt liv och din karriär?

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående

Utveckla ditt ledarskap - Investera i din framtid! (en 3-dagarskurs)

Oavsett om du är chef, teamledare eller helt enkelt vill ta kontroll över ditt eget liv, kan jag ge dig de verktyg du behöver för att nå dina mål. Du lär dig styra dig själv mot framgång. Du lär dig hur du sätter tydliga mål, prioriterar effektivt och övervinner hinder för att nå dina ambitioner.

Här är några av kursens målsättningar:

 • Ökad produktivitet och effektivitet i ditt och andras arbete.
 • Bättre måluppfyllelse och resultat.
 • Förbättrad självkänsla och självförtroende.
 • Starkare relationer med kollegor och medarbetare.
 • En mer positiv och tillfredsställande arbetsmiljö.
 • Ökad frihet och kontroll över ditt liv och din karriär.

Anmäl dig till ledarskapsutbildningen idag och ta steget mot en framgångsrikare och mer tillfredsställande karriär!

Plats:

Västerås, lokal meddelas senare

Utbildningsansvarige är: Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Ett individuellt coachingsamtal ingår som bokas in mellan utbildningsdagarna. Det kan tjäna som vägledning för livs- och karriärutvecklingsprogrammet.

Nyhet!

Boken ”Psykoterapeutens guide till chefen” ingår gratis som en del av utbildningen

Mer om utbildningen:

Fika och lunch ingår under samtliga utbildningsdag

Omfattande skriftlig dokumentation och utbildningsintyg ingår.

Dag 1 – Ledarskapets psykologi

Dag 2 – Utveckla ditt ledarskap

Dag 3 – Utveckla din karriär

Du hittar mer information om utbildningen under faktablad på denna sida.

Utbildningarna kvalitetssäkras för största kundnöjdhet.

Anmäl dig redan idag, antalet platser är begränsade! Utbildningen utförs med kvalitet före kvantitet.

Den bästa servicen i stan

”Som psykoterapeut har jag noterat att de som blir framgångsrika fokuserar på att utveckla sina styrkor och hitta andra som kan kompensera dem för deras begränsningar.

Fler har börjat intressera sig för sitt personliga ledarskap och valt att prioritera det.

Det är viktigt att ta det personliga ledarskapet på allvar. Genom att utveckla sig själva blir det enklare att leda andra. Investera i ditt ledarskap. Det lönar sig.”

UTVECKLA DITT PERSONLIGA LEDARSKAP (3 DAGAR)

Anmäl dig till vår tredagars ledarskapsutbildning. Utbildningen anordnas i Västerås.

Du hittar information om kommande utbildningsstarter under faktablad på denna sida.

OM UTBILDNINGEN

Under utbildningen kommer du att arbeta med ditt inre ledarskap. Du får möjlighet att reflektera över ditt och andras beteenden. Om du förstår du hur människor fungerar blir du framgångsrikare som ledare. Genom ökad självkännedom når du lättare dina mål och visioner.

Utgångspunkten är ett tvärvetenskapligt synsätt, där människan betraktas ur ett helhetsperspektiv. Teoriavsnitt varvas med individuella övningar, tester och checklistor samt diskussioner i storgrupp och i mindre grupper för generellt erfarenhetsutbyte. Som deltagare arbetar du parallellt med att utforma ditt eget individuella livs- och karriärutvecklingsprogram.

Vi kvalitetssäkrar våra utbildningar för största kundnöjdhet.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till blivande eller nytillträdda chefer, mellanchefer, samordnare och andra med arbetsledande uppgifter. Även du som har ett indirekt ledarskap och har ett behov av att utvecklas kan delta.

MÅLSÄTTNING

Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att utveckla ditt personliga ledarskap som du direkt kan omsätta i praktiken för att nå de avgörande resultaten.

PLATS

Västerås. Lokal meddelas senare.

UTBILDNINGSANSVARIG

Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

COACHINGSAMTAL

Ett individuellt coachingsamtal ingår som bokas in mellan utbildningsdagarna. Det kan tjäna som vägledning för livs- och karriärutvecklingsprogrammet.

NYHET!

Boken ”Psykoterapeutens guide till chefen” ingår gratis som en del av utbildningen.

MER OM UTBILDNINGEN

Fika och lunch ingår under samtliga utbildningsdagar.

Omfattande skriftlig dokumentation och utbildningsintyg ingår.

 • Dag 1 – Ledarskapets psykologi
 • Dag 2 – Utveckla ditt ledarskap
 • Dag 3 – Utveckla din karriär

Du hittar mer information om utbildningen under faktablad på denna sida.

 

ANMÄLAN

Anmäl dig idag! Antalet platser är begränsade. Vi utbildar med kvalitet före kvantitet.

Väkommen!

FAKTABLAD