Vi får företag och människor att utvecklas!

Vi erbjuder möten i Corona-anpassade lokaler. Vid önskemål kan vi också erbjuda de flesta tjänster per telefon. Kontakta oss för mer information.

Våra tjänster

Våra tjänster kan genomföras enskilt eller i grupp i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler. Vi kan genomföra våra tjänster efter dina önskemål och på tider som passar dig som kund.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Vi erbjuder tjänster till företag, organisationer, myndigheter, regioner, kommuner och försäkringsbolag med flera. Vi erbjuder också tjänster till privatpersoner.

Vi erjuder följande tjänster

Psykoterapi

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut.

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (kbt), parterapi (systemisk psykoterapi) och utbildningsterapi.

Ledarskapsutveckling

Vi har verktygen för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Med verktygen kan såväl du som din verksamhet utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Vi erbjuder chefscoaching, karriärutveckling och ledarskapsutbildning.

Coaching

Coching är ett kraftfullt verktyg som stimulerar dig till större delaktighet och ansvarstagande i arbete.

Vi erbjuder coaching som verktyg, eklektisk coaching och jobbcoachning.

Handledning

Allt fler har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg. Genom handledning får du möjlighet att reflektera och få andra perspektiv.

Vi erbjuder personlig handledning, processhandledning, ärendehandledning och grupphandledning.

Utbildning

Vi erbjuder företagsinterna utbildningar som kan genomföras i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler.

Vi kan genomföra utbildningar i svåra samtal, teamutveckling, konflikthantering, mobbning i arbetslivet, hot och våld, kognitivt förhållningssätt, stresshantering och ledarskapsutbildning.

Stresshantering

Stress utgör ett av de största hoten mot folkhälsan. Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig att klara av mer stress. Genom att lära sig att identifiera dina stresskällor får du ökade möjligheter att kunna hantera balansen mellan arbete och fritid.

Vi erbjuder tjänster inom stresshantering och utbildning i stresshantering.

Gratis rådgivning

Vi erbjuder gratis rådgivning. 15 min per person. Du behöver inte boka tid. Ring Hélène Stolt på telefon 0707-17 46 01. Säkrast på måndagar mellan kl. 11:30 - 13:30.

Mer information

På menyraden högst upp på webbplatsen hittar du länkar till mer information om vår verksamhet.

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.


Nyheter!


Coronapandemin har orsakat mer depression och ångest

Läs mer

Stress

Läs mer

Rehabiliteringsstöd

Läs mer

Fler nyheter