Kognitiv psykoterapi, systemisk psykoterapi, familjeterapi, utbildningsterapi

Stress - Utbrändhet - Panikångest - Social fobi - Generell ångest - Depression - Relationsproblem - Ensamhet - Låg självkänsla - Sömnproblem - Sorg - Traumatiska minnen - Krishantering - Oro - Svartsjuka - Otrohet - Sexuella problem - Fobier - Värk - Smärta - Förändringar - Uppsägningar - Arbetslöshet - Konflikter - Mobbning - Existentiella problem - Missbruk/beroende.

Psykoterapi under Corona-pandemin kan göras på distans.

Psykoterapi

Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom, erbjuder professionell hjälp med psykoterapi. Psykoterapimottagningar finns i Västerås, Örebro och Enköping. Hos oss kan du få kognitiv psykoterapi, systemisk psykoterapi, parterapi, familjeterapi och utbildningsterapi.

Psykoterapi kan också erbjudas till anhöriga. Du kan även göra en egenremiss. I vissa fall kan psykoterapi ske via privat sjukförsäkring, hemförsäkring och trygghetsrådet. Vi har dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten. Läs vidare på hemsidan.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en samtalsbehandling, systematisk och målinriktad, i form av regelbundna samtal hos utbildad psykoterapeut. Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat, även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi. Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en slags garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt.

Du träffar mig, Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom, regelbundet. Vi arbetar tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig. Psykoterapi är ett sätt för dig att ta reda på hur du fungerar som person och vad du behöver utveckla hos dig själv för att du ska vara tillfreds med ditt liv. Psykoterapi kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya verktyg. En målsättning är att bättre förstå vad som styr dina nuvarande val och för att öka dina möjligheter att göra andra val i framtiden. Psykoterapi kan bedrivas enskilt, i grupp eller med par och familjer.

Som leg. psykoterapeut arbetar jag med utgångspunkt från arbetsmetoder som är kliniskt väl beprövade och evidensbaserade, vilket ligger till grund för socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt behandlingsarbete. Mitt synsätt präglas av kognitiv beteendeterapi/KBT (tanke - känsla - handling/ beteendemönster) och systemisk relationell psykoterapi (familjeterapi). Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Boka tid för psykoterapi

Psykoterapimottagningar finns i Västerås, Örebro och Enköping. En session omfattar 45 minuter. Psykoterapi är undantagen skatteplikt, vilket innebär att moms inte kommer att debiteras. Kontakta oss för prisuppgift om du önskar boka terapi och betala privat. Maila namn, adress, ev. faktura adress (om företaget/arbetsgivaren betalar) och vilken ort din förfrågan gäller samt ett kortare meddelande om din problematik så får du svar så snart som möjligt.

Vi har vårdavtal med regionerna (tidigare landstingen) Uppsala, Örebro och Dalarna för landstingsfinansierad psykoterapi som privata vårdgivare via LOV, (lagen om valfrihet i vården). Högkostnadsskydd (frikort) gäller om du har remiss från psykiatrin. För att kontrollera om du kan få remiss får du personligen kontakta landstinget.

LOV innebär att du har möjlighet att välja mellan samtliga behandlingsalternativ inom den egna regionen, men också i andra regioner. Om du har behov av psykoterapi och önskemål om detta hos oss kan du kontakta din vårdcentral och efterfråga om du har möjlighet att få remiss till psykiatrin för att via psykiatrin få remiss till LOV-terapi.

Läs mer om patientlagen

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer om psykoterapiNyheter!


2020-11-14 Många chefer känner obehag att gå till jobbet

Läs mer

2020-10-30 Mår du dåligt av att jobba på distans?

Läs mer

2020-10-18 ​Chefsutveckling i Coronatider

Läs mer

2020-03-25 Med anledning av coronaviruset, covid-19

Läs mer

2019-05-18 Nytt bolag har bildats

Läs mer

Fler nyheter