Vi får företag och människor att utvecklas!

Nya utbildningsstarter för Ledarskapsutbildning - Utveckla ditt personliga ledarskap (3 dagar)

Nya starter för Seminarium om stresshantering - För ökad balans mellan arbete och fritid (1 dag)

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Vi erbjuder tjänster till företag, organisationer, myndigheter, regioner, kommuner och försäkringsbolag med flera. Vi erbjuder också tjänster till privatpersoner. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Våra tjänster kan genomföras enskilt eller i grupp i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler. Vi kan genomföra våra tjänster efter dina önskemål och på tider som passar dig som kund.

Vi erbjuder möten i Corona-anpassade lokaler. Vid önskemål kan vi också erbjuda de flesta tjänster per telefon. Kontakta oss för mer information.

Vi erjuder följande tjänster

Psykoterapi

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut.

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (kbt), parterapi (systemisk psykoterapi) och utbildningsterapi.

Ledarskapsutveckling

Vi har verktygen för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Med verktygen kan såväl du som din verksamhet utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Vi erbjuder chefscoaching, karriärutveckling och ledarskapsutbildning.

Coaching

Coching är ett kraftfullt verktyg som stimulerar dig till större delaktighet och ansvarstagande i arbete.

Vi erbjuder coaching som verktyg, eklektisk coaching och jobbcoachning.

Handledning

Allt fler har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg. Genom handledning får du möjlighet att reflektera och få andra perspektiv.

Vi erbjuder personlig handledning, processhandledning, ärendehandledning och grupphandledning.

Utbildning

Vi erbjuder företagsinterna utbildningar som kan genomföras i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler.

Vi kan genomföra utbildningar i svåra samtal, teamutveckling, konflikthantering, mobbning i arbetslivet, hot och våld, kognitivt förhållningssätt, stresshantering och ledarskapsutbildning.

Stresshantering

Stress utgör ett av de största hoten mot folkhälsan. Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig att klara av mer stress. Genom att lära sig att identifiera dina stresskällor får du ökade möjligheter att kunna hantera balansen mellan arbete och fritid.

Vi erbjuder tjänster inom stresshantering och utbildning i stresshantering.

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL.

Om den anställde beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att få stöd hos oss för enskilda samtal hos legitimerad psykoterapeut (samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro och ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar (kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar).

Mer information

På menyraden högst upp på webbplatsen hittar du länkar till mer information om vår verksamhet.

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.

Information webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Vi förbehåller oss rätten till eventuella felskrivningar på hemsidan.


Nyheter!


Stresshantering

Läs mer

Terapi vs psykoterapi

Läs mer

Psykisk ohälsa hos HBTQ-personer

Läs mer

Fler nyheter