Vi får företag och människor att utvecklas!

Boka tid för psykoterapi
Läs mer om psykoterapi här!

Nya utbildningsstarter för Ledarskapsutbildning - Utveckla ditt personliga ledarskap (3 dagar)

Nya starter för Seminarium om stresshantering - För ökad balans mellan arbete och fritid (1 dag)

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Vi erbjuder tjänster till företag, organisationer, myndigheter, regioner, kommuner och försäkringsbolag med flera. Vi erbjuder också tjänster till privatpersoner. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Våra tjänster kan genomföras enskilt eller i grupp i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler. Vi kan genomföra våra tjänster efter dina önskemål och på tider som passar dig som kund.

Vi erbjuder möten i Corona-anpassade lokaler. Vid önskemål kan vi också erbjuda de flesta tjänster per telefon. Kontakta oss för mer information.

Vi erjuder följande tjänster

Psykoterapi

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut.

Psykoterapi ska inte förväxlas med samtalsterapi som är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska problem. Psykoterapi utövas av legitimerade psykoterapeuter. Psykoterapi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi erbjuder förljande psykoterapibehandlingar; kognitiv beteendeterapi (kbt), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi.

Vi samarbetar i ett nätverk med psykoterapeuter och psykologer.

Ledarskapsutveckling

Vi har verktygen för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Med verktygen kan såväl du som din verksamhet utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Coaching

Coching är ett kraftfullt verktyg som stimulerar dig till större delaktighet och ansvarstagande i arbete.

Vi erbjuder coaching som verktyg, eklektisk coaching och jobbcoachning.

Handledning

Allt fler har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg. Genom handledning får du möjlighet att reflektera och få andra perspektiv.

Vi erbjuder personlig handledning, processhandledning, ärendehandledning och grupphandledning.

Utbildning

Vi erbjuder företagsinterna utbildningar som kan genomföras i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler.

Vi kan genomföra utbildningar i svåra samtal, teamutveckling, konflikthantering, mobbning i arbetslivet, hot och våld, kognitivt förhållningssätt, stresshantering och ledarskapsutbildning.

Vi erbjuder också öppna inom ledarskap och stresshantering.

Stresshantering

Stress utgör ett av de största hoten mot folkhälsan. Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig att klara av mer stress. Genom att lära sig att identifiera dina stresskällor får du ökade möjligheter att kunna hantera balansen mellan arbete och fritid.

Vi erbjuder tjänster inom stresshantering och utbildning i stresshantering.

Mer information

På menyraden högst upp på webbplatsen hittar du länkar till mer information om vår verksamhet.

Information webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Vi förbehåller oss rätten till eventuella felskrivningar på hemsidan.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.


Nyheter!


KBT

Läs mer

Kan man dö av stress?

Läs mer

Vad är psykoterapi?

Läs mer

Fler nyheter