Psykoterapi

Få hjälp med psykoterapi i Västerås

Er pålitliga partner för att förverkliga dina utomhus visioner

Psykoterapi i Västerås – Få verktyg för en bättre vardag

Känner du dig stressad, orolig eller nedstämd? Har du svårt att hantera dina tankar och känslor?

Då kan psykoterapi vara en bra lösning för dig. På mottagningen får du professionell hjälp av

erfaren och legitimerad terapeut som kan ge dig verktyg för att må bättre.

Oavsett om du har kämpat med dina problem under en längre tid eller om du nyligen har börjat

uppleva svårigheter, kan psykoterapi hjälpa dig att:

  • Få en ökad självinsikt och förståelse för dina tankar och känslor.
  • Utveckla strategier för att hantera stress och utmaningar.
  • Förbättra dina relationer med andra människor.
  • Öka din livskvalitet och din förmåga att må bra.

Är du redo att ta steget mot en bättre vardag? Boka tid för psykoterapi idag!

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående

Hur psykoterapin går till

Välkommen till Söne Schakt AB, vi förvandlar utomhusmiljöer till mästerverk!

Under terapiperioden träffar du Hélène regelbundet. Ni arbetar tillsammans meddet som är problematiskt för dig. Psykoterapi är ett sätt för dig att ta reda på hur du fungerar som person och vad du behöver utveckla hos dig själv, för att vara tillfreds med ditt liv. Psykoterapin kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya  verktyg. En målsättning är att bättre förstå vad som styr dina val och för att öka dina möjligheter att göra bättre val.

Hélène arbetar med exempelvis självreflektion, självreflekterande processer,hemuppgifter, dialogskapande processer, cirkulär intervjumetodik och motiverande samtal. Under psykoterapin försöker Hélène att fokusera på det som fungerar. Hélène arbetar även med beteendeaktivering, acceptans, multimodal rehabilitering, kris- och traumabehandling samt affektiv korttidsbehandling.

Hélène arbetar med både korttidsterapi och långtidsterapi. Behandlingstiden varierar beroende på problemställning. I början av psykoterapin kommer ni överens om din målsättning med terapin och planerar hur ofta ni ska träffas och under hur lång tid. Planeringen kan revideras vid behov.

Psykoterapi kan hjälpa dig att se mönster, hitta dina resurser och ge dig nya verktyg. En målsättning kan vara att bättre förstå vad som styr dina nuvarande val och för att öka dina möjligheter att göra bättre val i framtiden.

Genom att prata om relationer och upplevelser du haft, har nu, eller önskar i framtiden,kan du få hjälp att uppfatta vilka mönster du reagerar efter. Det som blir tydligt i terapin kan sedan också bearbetas och förändras. vilket resulterar i att du själv bidrar till en förändring.

Psykoterapi: En investering i din hälsa och framtid.

Down link below: 

FAKTABLAD

ÄR DU ANHÖRIG?

Välkommen till Söne Schakt AB, vi förvandlar utomhusmiljöer till mästerverk!

Som anhörig kan du kontakta Hélène för psykoterapi. Det kan ofta vara krävande att vara anhörigt till en person med psykiska problem och svårt att veta hur man kan hitta på sätt att stödja sin hjälpsökande. Du kan göra stor skillnad. Men det är många gånger slitsamt. Kanske har du uppmärksammat att din hjälpsökande har problem som han eller hon måste ha professionell hjälp med att lösa. Som anhörig kan du ofta få en central roll för att den hjälpsökande ska komma vidare. Det går bra att du deltar i något behandlingssamtal tillsammans med din hjälpsökande för att gemensamt få en förståelse för problemen och hur de påverkar er situation. Detta kan göra att du stressar mindre i din egen livssituation. Kontakta Hélène Stolt för mer information.

PSYKOTERAPI KAN OCKSÅ INRIKTAS MOT

Välkommen till Söne Schakt AB, vi förvandlar utomhusmiljöer till mästerverk!

Krisintervenering med syfte att lindra/underlätta din livssituation i kombination med sociala stödåtgärder.

Bearbetning för att du ska bli medveten om din totala livssituation. Denna insikt är nödvändig för att kunna nyttja dina egna resurser på ett optimalt sätt.

Stöd för att du ska kunna upprätthålla din funktion som människa.

Motivation i syfte att stärka din självkänsla och vilja till positiv förändring.

Stresshantering genom samtal för att identifiera stressorer (faktorer som förorsakar stress). Syftet är att lära dig hantera och förebygga stress via konkreta stresshanteringstekniker. Du får då en ökad balans och livskvalitet.

Beroende och missbruk, t.ex. alkohol- och spelberoende.

Lösningsinriktat arbetssätt där det centrala målet är att patienten tillsammans med terapeuten definierar problemen för att du ska uppmuntras att hitta dina egna resurser och fungerande lösningar på dina problem. Fokus ligger på det som ökar möjligheten för dig att ta ett litet steg närmare din önskade framtid.

Den bästa servicen i stan