Terapi med KBT

Förbättra dig med hjälp av min expertis inom KBT

Er pålitliga partner för att förverkliga dina utomhus visioner

Inom kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi är att våra tankar, känslor och handlingar är ett resultat av vårt sätt att uppfatta och bearbeta inkommande information. Vi skapar mönster utifrån tidigare erfarenheter och inre föreställningar om omvärlden. Genom att behandla tankarna kan man komma åt och förändra känslor och beteendemönster.

 Syftet med kognitiv beteendeterapi är att hitta alternativa sätt att se på sig själv, andra och omvärlden samt att därmed få symtomlindring. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad,tidsbegränsad och aktiv. I terapin ingår hemuppgifter vilket gör att du som patient aktiveras, vilket leder processen går framåt

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående

Upptäck kraften i förändring med vår kognitiva beteendeterapi

Välkommen till Söne Schakt AB, vi förvandlar utomhusmiljöer till mästerverk!

Genom ett skräddarsytt tillvägagångssätt hjälper jag dig att omdefiniera dina tankemönster och känslor för en livsbejakande förändring. Med fokus på att hitta alternativa perspektiv, ger vår terapi en bra väg mot välbefinnande. Genom att integrera hemuppgifter i behandlingsplanen blir du aktivt engagerad i din bättringsprocess.  Upplev styrkan i förändring med vår kognitiva beteendeterapi idag. Down below link : faktablad-vara-tjanster-2022

Den bästa servicen i stan