OM Mig

Om Mig

Psykoterapeuten: Hélène Stolt

Hélène är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Som ett komplement till detta har hon även högskoleutbildning inom ledarskap, organisationspsykologi och juridik.

Hélène har många års erfarenhet från arbete med utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Hon har också har ett omfattande nätverk som är tillgängligt vid behov. I verksamheten arbetar Hélène bland annat med ledarskapsutveckling, psykoterapi och stressrelaterade frågor. Hélènes synsätt präglas av kognitiva teorier och systemisk psykoterapi.

Hélène arbetar med utgångspunkt från arbetsmetoder som är kliniskt väl beprövade och evidensbaserade, vilket ligger till grund för socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt behandlingsarbete. Med denna gedigna bakgrund och positiva förhållningssätt blir Hélène ett utmärkt stöd för att förbättra din livssituation eftersom svårigheter och låsningar ska utmanas så att man kan se möjligheter och lösningar. CV

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående

Kvalitetssäkring

jag har dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring av företagets organisation, anställdas ansvarsfördelning, rutiner och processer, hur  nya medarbetare rekryteras, hur jag skriver avtal med underleverantörer, kompetensutveckling av anställda, avvikelserapportering, hantering av klagomål och uppföljning av kvalitén på levererade tjänster med mera. Jag har också kvalitetssäkring inom arbetsmiljö, brandskydd, hot- och våld, sekretess, bokföring och IT-miljö. Här följs regelverket inom dataskyddsförordningen (GDPR). För privatpersoner följer jag de riktlinjer som gäller för distansförsäljning. Ytterligare information finns på Konsumentverkets webbplats: https://www.konsumentverket.se/

Sekretesspolicy

Integritetspolicy:

Villkor: villkor-220924

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN EN LEGITIMERAD PSYKOTERAPEUT OCH PSYKOLOG?

Legitimerad psykoterapeut

Yrkestiteln är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt.

Socialstyrelsen för ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Exempel på den reguljära gången för att bli legitimerad psykoterapeut som socionom är 12,5 år:

Grundutbildning – 3,5 år
Yrkesarbete – 2 år
Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 parallellt med yrkesarbete – 2 år
Yrkesarbete – 2 år
Psykoterapiutbildning, steg 2 parallellt med yrkesarbete – 3 år

Legitimerad psykoterapeut

Motsvarande tid för att bli legitimerad psykoterapeut som psykolog är 11 år.