Företagsinterna Utbildningar

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående

Utbildning för företag

Företagsinterna utbildningar Jag erbjuder företagsinterna utbildningar för att kunna förebygga ohälsa på arbetsplatsen. De kan genomföras i lokaler i Västerås eller hos er. Jag kan även sätta ihop ett paket med lämpliga utbildningar och andra insatser. De kan också ingå som en del av innehållet vid andra arrangemang, t ex kickoffer. Utbildningarna är lämpliga för alla som önskar få ut det mesta av sina personliga resurser. I samtliga utbildningar varvas teoriavsnitt med praktiska övningar och diskussioner i storgrupp eller i mindre grupper för generellt erfarenhetsutbyte. Se PDF-filer Teamutveckling, Svåra samtal, Konflikthantering, Mobbning i arbetslivet, Hot och våld samt Kognitivt förhållningssätt. (har mailats tidigare, vill du ha dem på nytt?)

Hur du söker rehabilitering

Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL. För att du ska kunna ansöka ska det också finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov. Detta betyder att insatsen kan vara förebyggande eller till för att förkorta en sjukskrivning.

Om den anställde beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att få stöd av mottagningen för:

  • Enskilda samtal hos legitimerad psykoterapeut. Samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro.
  • Ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar. Kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar.

OBS! Arbetsgivaren gör ansökan hos Afa Försäkring.

Ge en anställd en andra chans med rehabilitering!

Läs mer hos Afa Försäkring :

FAKTABLAD

Den bästa servicen i stan