Sekretesspolicy

Genom att du genomgår avtal med oss eller att du är kund eller patient hos oss samtycker du till att vi lagrar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi lagrar endast uppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden med dig som kund.

Vi kan också kontakta dig om du själv har lämnat uppgifter till oss där du själv önskar att vi kontaktar dig för att informera om våra tjänster och eventuellt ingå avtal med oss.

Om du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter längre, vänligen kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så vänligen läs den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen/hemsidan. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats.

Integritetspolicy:

Villkor: villkor-220924

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående