Utbildning

Bli en framgångsrik ledare!

Er pålitliga partner för att förverkliga dina utomhus visioner

I dagens krävande arbetsmiljö räcker det inte längre att bara vara chef. För att nå verklig framgång behöver du kunna inspirera, motivera och leda ditt team mot resultat som ni alla strävar efter.

Utbildningen vänder sig till blivande eller nytillträdda chefer, mellanchefer, samordnare ochandra med arbetsledande uppgifter.

Under utbildningen får du lära dig:

 • Hur du skapar en tydlig vision och kommunicerar den effektivt till ditt team.
 • Hur du motiverar och engagerar dina medarbetare
 • Hur du ger konstruktiv feedback och coachar dina medarbetare till framgång.
 • Hur du hanterar konflikter och skapar en positiv arbetsmiljö.
 • Fokuserar på dina styrkor och hittar andra som kan kompensera för dina begränsningar.
 • Hur du delegerar effektivt.
 • Hur du tar hand om dig som ledare för att undvika stress och utbrändhet.
 • Utbildningen är praktiskt inriktad och baserad på beprövade metoder. Teoriavsnitt varvas med individuella övningar, tester och checklistor samt diskussioner i grupp och i mindre grupper för generellt erfarenhetsutbyte. Som deltagare arbetar du parallellt med att utforma ditt eget individuella livs- och karriärutvecklingsprogram.

Investera i din egen och ditt teams framgång

Är du redo att ta kontroll över ditt liv och din karriär?

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående

Utveckla ditt ledarskap - Investera i din framtid! (en 3-dagarskurs)

Välkommen till Söne Schakt AB, vi förvandlar utomhusmiljöer till mästerverk!

Oavsett om du är chef, teamledare eller helt enkelt vill ta kontroll över ditt eget liv, kan jag ge dig de verktyg du behöver för att nå dina mål. Du lär dig styra dig själv mot framgång. Du lär dig hur du sätter tydliga mål, prioriterar effektivt och övervinner hinder för att nå dina ambitioner.

Här är några av kursens målsättningar:

 • Ökad produktivitet och effektivitet i ditt och andras arbete.
 • Bättre måluppfyllelse och resultat.
 • Förbättrad självkänsla och självförtroende.
 • Starkare relationer med kollegor och medarbetare.
 • En mer positiv och tillfredsställande arbetsmiljö.
 • Ökad frihet och kontroll över ditt liv och din karriär.

Anmäl dig till ledarskapsutbildningen idag och ta steget mot en framgångsrikare och mer tillfredsställande karriär!

Plats:

Västerås, lokal meddelas senare

Utbildningsansvarige är: Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Ett individuellt coachingsamtal ingår som bokas in mellan utbildningsdagarna. Det kan tjäna som vägledning för livs- och karriärutvecklingsprogrammet.

Nyhet!

Boken ”Psykoterapeutens guide till chefen” ingår gratis som en del av utbildningen

Mer om utbildningen:

Fika och lunch ingår under samtliga utbildningsdag

Omfattande skriftlig dokumentation och utbildningsintyg ingår.

 

Dag 1 – Ledarskapets psykologi

Dag 2 – Utveckla ditt ledarskap

Dag 3 – Utveckla din karriär

Du hittar mer information om utbildningen under faktablad på denna sida.

Pris: 27 890 kr/person, exklusive moms.

Utbildningarna kvalitetssäkras för största kundnöjdhet.

Anmäl dig redan idag, antalet platser är begränsade! Utbildningen utförs med kvalitet före kvantitet.

Download: 

Den bästa servicen i stan