LEDARSKAPSUTBILDNING

”Som psykoterapeut har jag noterat att de som blir framgångsrika fokuserar på att utveckla sina styrkor och hitta andra som kan kompensera dem för deras begränsningar.

Fler har börjat intressera sig för sitt personliga ledarskap och valt att prioritera det.

Det är viktigt att ta det personliga ledarskapet på allvar. Genom att utveckla sig själva blir det enklare att leda andra. Investera i ditt ledarskap. Det lönar sig.”

UTVECKLA DITT PERSONLIGA LEDARSKAP (3 DAGAR)

Anmäl dig till vår tredagars ledarskapsutbildning. Utbildningen anordnas i Västerås.

Du hittar information om kommande utbildningsstarter under faktablad på denna sida.

OM UTBILDNINGEN

Under utbildningen kommer du att arbeta med ditt inre ledarskap. Du får möjlighet att reflektera över ditt och andras beteenden. Om du förstår du hur människor fungerar blir du framgångsrikare som ledare. Genom ökad självkännedom når du lättare dina mål och visioner.

Utgångspunkten är ett tvärvetenskapligt synsätt, där människan betraktas ur ett helhetsperspektiv. Teoriavsnitt varvas med individuella övningar, tester och checklistor samt diskussioner i storgrupp och i mindre grupper för generellt erfarenhetsutbyte. Som deltagare arbetar du parallellt med att utforma ditt eget individuella livs- och karriärutvecklingsprogram.

Vi kvalitetssäkrar våra utbildningar för största kundnöjdhet.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till blivande eller nytillträdda chefer, mellanchefer, samordnare och andra med arbetsledande uppgifter. Även du som har ett indirekt ledarskap och har ett behov av att utvecklas kan delta.

MÅLSÄTTNING

Utbildningen ger dig konkreta verktyg för att utveckla ditt personliga ledarskap som du direkt kan omsätta i praktiken för att nå de avgörande resultaten.

PLATS

Västerås. Lokal meddelas senare.

UTBILDNINGSANSVARIG

Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

COACHINGSAMTAL

Ett individuellt coachingsamtal ingår som bokas in mellan utbildningsdagarna. Det kan tjäna som vägledning för livs- och karriärutvecklingsprogrammet.

NYHET!

Boken ”Psykoterapeutens guide till chefen” ingår gratis som en del av utbildningen.

MER OM UTBILDNINGEN

Fika och lunch ingår under samtliga utbildningsdagar.

Omfattande skriftlig dokumentation och utbildningsintyg ingår.

  • Dag 1 – Ledarskapets psykologi
  • Dag 2 – Utveckla ditt ledarskap
  • Dag 3 – Utveckla din karriär

Du hittar mer information om utbildningen under faktablad på denna sida.

 

PRIS

27 890 kr/person, exklusive moms.

ANMÄLAN

Anmäl dig idag! Antalet platser är begränsade. Vi utbildar med kvalitet före kvantitet.

Väkommen!

FAKTABLAD

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående