Om oss

Vi erbjuder möten i Corona-anpassade lokaler. Vid önskemål kan vi också erbjuda de flesta tjänster per telefon. Kontakta oss för mer information.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Vi erbjuder tjänster till företag, organisationer, myndigheter, regioner, kommuner och försäkringsbolag med flera. Vi erbjuder också tjänster till privatpersoner. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Våra tjänster kan genomföras enskilt eller i grupp i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler. Vi kan genomföra våra tjänster efter dina önskemål och på tider som passar dig som kund.

Hélène Stolt

Hélène är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Som ett komplement till detta har hon även högskoleutbildning inom ledarskap, organisationspsykologi och juridik med mera.

Hélène har många års erfarenheter från arbete med utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. I verksamheten arbetar Hélène bland annat med ledarskapsutveckling, psykoterapi och stressrelaterade frågor. Hélène har också erfarenheter av att hålla utbildningar och seminarier inom ett flertal olika områden.

Hélène har ett omfattande nätverk som är tillgängligt vid behov. Hélènes synsätt präglas av kognitiva teorier och systemisk psykoterapi, men hon tillämpar även psykodynamiska teorier och förhållningssätt. Hélène ser hellre möjligheter och lösningar än svårigheter och låsningar.

Som legtimerad psykoterapeut arbetar Hélène med utgångspunkt från arbetsmetoder som är kliniskt väl beprövade och evidensbaserade, vilket ligger till grund för socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt behandlingsarbete.

Hélène har utbildning i HBTQ och har erfarenhet av att jobba med HBTQ-frågor.

CV

Kvalitetssäkring

Vi har dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring av företagets organisation, anställdas ansvarsfördelning, rutiner och processer, hur vi rekryterar nya medarbetare, hur vi skriver avtal med underleverantörer, kompetensutveckling av anställda, avvikelserapportering, hantering av klagomål och uppföljning av kvalitén på levererade tjänster med mera.

Vi har också kvalitetssäkring inom arbetsmiljö, brandskydd, hot- och våld, sekretess, bokföring och IT-miljlö. Vi följer regelverket inom data­skydds­förordningen (GDPR).

För privatpersoner följer vi de riktlinjer som gäller för distansförsäljning. Ytterligare information finns på Konsumentverkets webbplats (extern länk).

Företagsuppgifter

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Organisationsnummer: 556602-2264
Momsredovisningsnummer: SE556602226401
Godkänd för F-skatt
Postadress: Hylsvägen 4, 721 30 Västerås

KLAFI Hélène Stolt AB

Organisationsnummer: 559161-2212
Momsredovisningsnummer: SE559161221201
Godkänd för F-skatt
Postadress: Hylsvägen 4, 721 30 Västerås

Villkor

Sekretesspolicy

Integritetspolicy

Villkor

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.