Handledning

Investera i din professionella utveckling

Er pålitliga partner för att förverkliga dina utomhus visioner

Allt fler har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg. Genom handledning får du möjlighet att reflektera och få ett andra perspektiv. Du får kunskap och redskap hur du kan realisera dina målsättningar. Handledning erbjuds för såväl anställda som chefer. Handledningen kan ske enskilt eller i grupp. Jag använder etablerade metoder där reflektionen är viktig för såväl handledaren som för den eller de som handleds. Jag utgår från kognitiva, systemiska och lösningsfokuserade metoder.

Handledningen anpassas efter den enskildes eller gruppens behov för att få en effektiv och verkningsfull handledning. Under processen sker en kontinuerlig utvärdering för att säkerställa effektiv handledning.

Jag erbjuder bland annat: personlig handledning, processhandledning och ärendehandledning.

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående

Behöver du en anpassad handledning just för ditt behov?

Välkommen till Söne Schakt AB, vi förvandlar utomhusmiljöer till mästerverk!

Oftast fungerar kommunikationen på arbetsplatsen väl. Ibland kan emellertid någon eller några fastna i roller och få svårigheter att fungera optimalt. Vid sådana låsningar kan den enskilde behöva tillgång till stöd från en utomstående. Genom att anlita en utomstående person kan den enskilde känna sig tryggare i utvecklingsprocessen.

Genom enskild handledning får den anställde möjlighet till stöd, rådgivning och vägledning i olika situationer relaterade till arbetet.

För processhandledning ligger fokus på gruppen för ett optimalt lagarbete. Syftet är att stärka den egna och gruppens yrkesroll genom ökad insikt och självkännedom. De anställda får möjlighet att reflektera över hur de fungerar tillsammans för att kunna tillvarata de enskilda likheter och olikheter som finns i gruppen samt att stötta varandra.

En annan form av processhandledning är reflekterande team, alla tränas på att lyfta frågor, se olika perspektiv och lösa olika frågeställningar. Jag kan hjälpa er att frigöra kompetensen i gruppen genom att använda alla deras erfarenheter och potentialer!

Down link below: 

FAKTABLAD

Den bästa servicen i stan