Chefscoaching i Västerås

Det är ofta stimulerande att vara chef eller ledare, men kan också i perioder vara krävande och man är ofta ensam i rollen. Hélène erbjuder kvalificerad chefscoaching till chefer och anställda i ledande befattning. Du kan till exempel arbeta med hur olika personligheter i personalgruppen kommunicerar och samarbetar. Vidare hur konflikter kan hanteras och hur olika problem i personalgruppen kan lösas. Tider bokas månatligt enligt individuellt upplägg.

Du kan få stöd för att uppnå bättre balans mellan yrkesrollen och privatlivet. Du blir mer effektiv på att ge och ta emot negativ kritik. Du ges möjligheter att reflektera kring din egen roll som chef och ledare samt vilka roller dina medarbetare och eventuella kunder har.

Det kan hjälpa dig att utveckla din roll som chef och ledare. Det lockar fram det bästa hos dig för att du snabbare ska nå dina mål och få balans och framgång, i både arbetslivet och i privatlivet. Du får hjälp att optimera ditt ledarskap, stärka din förmåga att påverka medarbetarnas behov och bli mer inspirerande, få ditt team mer effektivt och uppnå bättre resultat. Det handlar om att få människor att leda sig själva, ibland kallas det självledarskap. Varje medarbetare görs medvetna om sina styrkor, vad som kan utvecklas och hur det ska genomföras.

För dig som chef innebär det att få dina medarbetare att våga driva på sin egen utveckling, leda sig själva och ta ansvar för det. Genom coachande ledarskap får du medarbetarna att växa. Via det kan verksamheten utvecklas. Intressanta ämnen kan vara till exempel stresshantering, konflikter, tydlig kommunikation, förändringar, vara i balans, arbetets krav, teamutveckling och svåra samtal.

Sammanfattningsvis ger chefscoaching dig verktygen för att bli mer framgångsrik i ditt ledarskap.

Det är ett kraftfullt verktyg för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Du ökar förmågan till måluppfyllelse genom bättre samarbete, tydligare kommunikation och förbättrade relationer på din arbetsplats. Du blir mer framgångsrik som ledare och chef.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet. Vi stödjer International Coach Federations (ICF) 11 kärnkompetenser. Samtal under coaching är konfidentiella.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hélène har lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och erbjuder bland annat chefscoaching, karriärutveckling och ledarskapsutbildning.

Verksamhet finns i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet via uppdragsverksamhet. Tjänster kan genomföras i Västerås eller i lokaler hos er. Vi kan genomföra våra tjänster efter dina önskemål och på tider som passar dig som kund. Du kan även få coaching via telefon om du önskar.

Eklektisk coaching

Eklektisk coaching utgår från fem etablerade basmetoder inom coaching. Genom att använda sig av "det bästa" från basmetoderna får man en effektiv coaching anpassat till individen. Coachen använder sunt förnuft och kommer fram till sin egen metod. Coachen har idealiskt sett översikt kring många möjligheter och låter sig inspireras av flera olika metoder.

Läs mer om Eklektisk coaching

Boka tid

Överenskommelse om pris för görs i samband med bokning eller när avtal tecknas.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.