Rehabiliteringsstöd

Rehabilitering

Hjälp din anställd att återhämta sig och bli produktiv igen. Jag erbjuder skräddarsydd rehabilitering för dina behov. Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.

Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan ansöka för en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte eller för att kunna komma tillbaka i arbete.

Få en positiv förbättring i ditt liv - Investera i ditt välmående

Hur du söker rehabilitering

Välkommen till Söne Schakt AB, vi förvandlar utomhusmiljöer till mästerverk!

Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL. För att du ska kunna ansöka ska det också finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov. Detta betyder att insatsen kan vara förebyggande eller till för att förkorta en sjukskrivning.

Om den anställde beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att få stöd av mottagningen för:

  • Enskilda samtal hos legitimerad psykoterapeut. Samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro.
  • Ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar. Kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar.

OBS! Arbetsgivaren gör ansökan hos Afa Försäkring.

Ge en anställd en andra chans med rehabilitering!

Läs mer hos Afa Försäkring :

FAKTABLAD

Den bästa servicen i stan