Nyheter

Känner du oro för Kriget i Ukraina?

Vi hanterar kriser på olika sätt. Att vi hanterar kriget i Ukraina olika är helt naturligt. En del upplever kriget som avlägset och känner sig inte speciellt oroliga medan en del känner stark oro. Om du tidigare har varit drabbat av krig eller om du har anhöriga eller vänner som befinner sig i Ukraina kan oron vara ännu större.

Om du känner stark oro är det viktig att du försöker fortsätta med dina dagliga rutiner som att till exempel gå upp på morgnarna, gå till jobbet eller skolan. Det är också bra om du kan vara fysiskt aktivt och träna regelbundet. Som alternativ till träning kan dagliga promenader vara ett bra alternativ. Att fortsätta med frukost, lunch och middag som tidigare är också bra. Ha också regelbundna kontakter med familj, anhöriga och vänner.

Läs mer

Läs mer

Är du anhörig?

Som anhörig kan du kontakta Hélène Stolt för psykoterapi. Det kan ofta vara krävande att vara anhörigt till en person med psykiska problem och svårt att veta hur man kan hitta på sätt att stödja sin hjälpsökande.

Du kan göra stor skillnad. Men det är många gånger slitsamt. Kanske har du uppmärksammat att din hjälpsökande har problem som han eller hon måste ha professionell hjälp med att lösa.

Som anhörig kan du ofta få en central roll för att den hjälpsökande ska komma vidare. Det går bra att du deltar i något behandlingssamtal tillsammans med din hjälpsökande för att gemensamt få en förståelse för problemen och hur de påverkar er situation. Detta kan göra att du stressar mindre i din egen livssituation.

Kontakta oss för ytterligare information.

Läs mer

Coronapandemin har orsakat mer depression och ångest

Bild: Jämställdhetsmyndigheten

Forskare vid University of Queensland i Australien har försökt uppskatta påverkan på den mentala hälsan som pandemin haft världen över, enligt Jämställdhetsmyndigheten 2021-11-19.

Enligt forskarna var den uppskattade förekomsten av depression bland svenskarna förra året 24 procent högre än förväntat, vilket är en väsentligt större ökning än i våra grannländer Danmark, Norge och Finland, men lägre än i vissa andra länder som exempelvis Frankrike.

Samma mönster syns för ångesttillstånd, som uppskattas ha ökat med 23 procent förra året i Sverige på grund av pandemin, vilket var betydligt högre än i både Norge och Danmark

Kvinnor har också i högre grad än män rapporterat negativa effekter som stress, ångest och depression orsakad av corona-restriktioner.

Läs mer (extern länk)

Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut och socionom, menar att forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi.

En stor studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Psychotherapy and Psychosomatics 2020, som återpublicerades av Lunds universitet 2021. Studien är den största långtidsstudie som någonsin gjorts i Sverige. Den genomfördes inom den reguljära vården i Sverige. Resultatet av studien visar att psykoterapi mot panikångest ger goda resultat och att effekten av behandlingen håller i sig. Två år efter behandling var 70 procent av patienterna tydligt förbättrade och 45 procent hade inga eller minimala symptom.

Läs mer om forskning

Hélène Stolt erbjuder professionell hjälp med psykoterapi. Psykoterapimottagning finns i Västerås. Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Läs mer

Stress

Stress utgör ett av de största hoten mot folkhälsan. Krav på högre effektivitet, högt arbetstempo, oregelbundna arbetstider, ökad tillgänglighet, att kunna hantera ny teknologi etcetera har medfört att de stressrelaterade sjukdomarna ökat drastiskt under de senaste åren. Känslan av att inte hinna med, vare sig på jobbet eller hemma, gör att vi mår sämre och förlorar balansen mellan arbete och fritid.

Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig att klara av mer stress. Genom att anpassa kraven och förstärka möjligheterna att mildra effekterna av sådant som stressar kan man uppnå en optimal stresshanteringsnivå.

Läs mer om stresshantering

Läs mer

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliteringsstöd med upp till hälften av kostnaden om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL. Du kan få ersättning för insatser för att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga.

Om den anställde har behov av psykoterapi och beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att gå i samtal hos oss. Samtalen kan till exempel handla om stress, ångest och oro.

Det går också att ansöka om ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändring.

Läs mer (extern länk)

Läs mer

Spelberoende under och efter coronapandemin?

Beroendeforskare har genom en enkätstudie undersökt om spelande på nätkasinon, bettingsajter, lotteri med flera spelformer har ändrats under coronapandemin. Antalet individer som rapporterade ett ökat spelande var färre än dem med ett minskat spelande. Läs mer i artikeln på Chefsbloggen om spelberoende och vad man kan göra för att få stöd om man har ett spelberoende.

Läs mer (extern länk)

Läs mer

Nytt avsnitt av podden om ledarskap i förändringstider

Hur påverkas ledarskapet när många möten är via zoom eller andra digitala kanaler, utan fysiska möten. Vilka krav ställer det på ledarskapet?

Det pratar Hélène Stolt Psykoterapeut och ledarskapscoach om i detta poddavsnitt.

Soundcload (extern länk)

Läs mer

Podcast - Hur vi kan hitta och prioritera tid mellan arbete, fritid och sömn

Att ha balans i livet är något som många kämpar med och det är många gånger inte så enkelt att få till det. Dygnet har bara 24 timmar! Hör Hélène Stolt, leg. psykoterapeut och socionom om hur vi kan hitta och prioritera tid mellan arbete, fritid och sömn.

En podcast (poddradio) av Anders Stålhammar, Poddcoast AB.

Soundcloud (extern länk)

Läs mer