Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut. Psykoterapibehandlingen bygger på väl beprövade metoder som är evidensbaserade. Behandlingen ska vara upplagd och planerad i förväg med tydliga ramar. Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (kbt), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi.

Läs mer om psykoterapi

Hélène Stolt

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom).

Hélène Stolt arbetar eklektiskt, det vill säga använder sig av olika verksamma metoder inom psykoterapiområdet, främst kognitiv beteendeterapi, systemisk relationell psykoterapi och psykodynamiska teorier och förhållningssätt. Hélène har utbildning i HBTQ och har erfarenhet av att jobba med HBTQ-frågor.

Du kan söka för exempelvis

Bipolaritet, depression, ensamhet, existentiella problem, fobier, förändringar, generell ångest, graviditetsoro, hälsoångest, konflikter, krigsoro, krishantering, livskriser, låg självkänsla, missbruk och beroende, mobbning, oro, otrohet, panikångest, prokrastinering, PTSD, relationsproblem, sexuella problem, skilsmässa, smärta, social fobi, sorg, spelberoende, stress, svartsjuka, sömnproblem, trauman, traumatiska minnen, uppsägningar, utbrändhet, värk och ångest.

Boka tid för psykoterapi

Du kan boka psykoterapi i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera). Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Fler nyheter