Utmattning, ångest, depression, relationsproblem, stress, sömnproblem?

Bipolaritet, depression, ensamhet, existentiella problem, fobier, förändringar, generell ångest, graviditetsoro, hälsoångest, konflikter, krigsoro, krishantering, livskriser, låg självkänsla, missbruk och beroende, mobbning, oro, otrohet, panikångest, prokrastinering, PTSD, relationsproblem, sexuella problem, skilsmässa, smärta, social fobi, sorg, spelberoende, stress, svartsjuka, sömnproblem, trauman, traumatiska minnen, uppsägningar, utbrändhet, utmattning, värk och ångest.

Psykoterapibehandling

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut.

Psykoterapi ska inte förväxlas med samtalsterapi som är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska problem. Psykoterapi utövas av legitimerade psykoterapeuter. Psykoterapi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi erbjuder förljande psykoterapibehandlingar; kognitiv beteendeterapi (kbt), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi.

Hélène Stolt arbetar eklektiskt, det vill säga använder sig av olika verksamma metoder inom psykoterapiområdet, främst kognitiv beteendeterapi, systemisk relationell psykoterapi och psykodynamiska teorier och förhållningssätt. Hélène använder metoder med fokus på bland annat självkänsla, acceptans och motiverande samtal. Inriktningen är integrativ där hon anpassar metoden efter dina behov då hon har breda kunskaper.

Hélène har utbildning i HBTQ och har erfarenhet av att jobba med HBTQ-frågor.

Vi samarbetar i ett nätverk med psykoterapeuter och psykologer.

Läs mer om psykoterapi

Fler nyheter