Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliteringsstöd med upp till hälften av kostnaden om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL. Du kan få ersättning för insatser för att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga.

Om den anställde har behov av psykoterapi och beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att gå i samtal hos oss. Samtalen kan till exempel handla om stress, ångest och oro.

Det går också att ansöka om ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändring.

Läs mer (extern länk)

Fler nyheter