Psykisk ohälsa hos HBTQ-personer

Begreppet HBTQ som står i rubriken har ändrats under åren. Med HBTQ räknar vi självklart in alla nyare varianter i begreppet.

Forskning visar att HBTQ-personer har sämre hälsa än övriga befolkningen. Det gäller framför allt psykisk hälsa. Hälsoskillnaderna kan delvis förklaras av att HBTQ-personer är mer utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hot på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell identitet och könsidentitet. Oro, ångest, nedstämdhet och stress är mer utbredd bland HBTQ-personer jämfört med genomsnittet. (Källa RFSL, Folkhälsomyndigheten).

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom). Hélène har utbildning i HBTQ och har erfarenhet av att jobba med HBTQ-frågor.

Läs mer om psykoterapi

Fler nyheter