Kan man dö av stress?

Stress är kroppens reaktion på en eller flera situationer som upplevs som hotfulla eller utmanande. Det är ett väldigt gammalt fenomen som hjälpt vår och andra arter att överleva sedan urminnes tider. I vår ursprungliga tillvaro som jägare och samlare var det livsnödvändigt att kunna varva upp maximalt för att kunna slåss mot eller fly från vilda djur och andra fysiska faror. Korta om än intensiva stresspåslag avlöstes av längre perioder för återhämtning.

Idag behöver vi sällan hantera fysiska faror men reagerar stenåldersmässigt på krav i arbetet, svårigheter att få ihop livspusslet, dåliga relationer, trasslig ekonomi och andra bekymmer. De moderna stressorerna går inte att fly från eller slåss mot, varför vår stress ofta blir långvarig och därmed ohälsosam.

Stress är inte nödvändigtvis plågsamt. Om vi känner att vi har kontroll kan kravfyllda situationer upplevas som lustfyllda snarare än ångestskapande. Omvänt kan brist på kontroll, medbestämmande och påverkansmöjligheter leda till negativ stress även om vi inte ställs inför några krav alls. Att vara undersysselsatt och understimulerad kan vara nog så stressande om situationen inte går att påverka.

Stress är inte farligt så länge den inte blir alltför långvarig. Månader och år med konstant stress utan återhämtning kan däremot leda till slitage på kroppen och sämre hälsa.

Källa: Stressmottagningen

Kan man dö av stress?

Tillbaka till rubriken. Ja, man kan dö av stress!

Varje år avlider cirka 770 personer på grund av arbetsrelaterad stress. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket, där tre Umeåforskare har gått igenom ett stort antal studier om arbetsrelaterad dödlighet och gjort statistiska beräkningar av hur många som dör till följd av organisatoriska och sociala faktorer, däribland stress. Även Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, kom för några år sedan ut med en rapport med liknande resultat.

Källa: Akademikern.

Stresshantering

"Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig klara av mer stress. Genom att anpassa kraven och förstärka möjligheterna att mildra sådant som stressar kan man uppnå en optimal stresshanteringsnivå."

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor, har många års erfarenheter av stressrelaterade frågor. Hon skriver bland annat att stress på arbetsplatser orsakar mer ohälsa än övriga sociala livsmönster och att minskad produktivitet och effektivitet är de största konsekvenserna av stress. Vidare skriver hon att stress ofta är orsak till både sjuknärvaro och sjukfrånvaro. Hélène anordnar regelbundet utbildningar och seminarier inom stresshantering. Hon menar att utbildning om stresshantering ökar möjligheterna att lära sig att identifiera stresskällorna och motverka en negativ stresspiral.

Stressmottagningen (extern länk)

Akademikern (extern länk)

Seminarium om stresshantering

Läs mer om stresshantering

Fler nyheter