Känner du oro inför en ny lågkonjunktur?

Expansiv ekonomisk politik under pandemin, omfattande störningar i de globala värdekedjorna och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har skapat en perfekt storm med skenande inflation på många håll i världen. Skyhög inflation, fallande tillgångspriser och förväntningar om fortsatta räntehöjningar har fått de svenska hushållen att bli rejält pessimistiska om framtiden. Om detta skriver Konjunkturinstitutet.

I media kan du dagligen läsa pessimistiska rapporter om att Sverige är på väg mot en ny lågkonjunktur. Prishöjningar på bland annat bensin, värme och mat har drabbat många. Många känner oro kring bostadsmarknaden. Till all oro tillkommer också att många haft en stor oro under Corona-pandemin vilken fortfarande påverkar oss bland annat när vi ska ut och resa. Många känner en stor oro inför det pågående kriget i Ukraina.

Det är helt normalt att känna oro vid större händelser i omvärlden, förändringar i ekonomin med mera. En del känner ingen oro alls medan andra känner större oro. Ibland kan oron bli så stor att det påverkar det dagliga livet och jobbet.

Om du känner stark oro är det viktig att du försöker fortsätta med dina dagliga rutiner som att till exempel gå upp på morgnarna, gå till jobbet eller skolan. Det är också bra om du kan vara fysiskt aktiv och träna regelbundet. Som alternativ till träning kan dagliga promenader vara ett bra alternativ. Att fortsätta med frukost, lunch och middag som tidigare är också bra. Ha också regelbundna kontakter med familj, anhöriga och vänner.

Rådgivning och stöd

Om du har behov av sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177 Vårdguiden dygnet runt eller besöka 1177.se (extern länk).

Du kan också få samtalsstöd eller psykoterapi hos oss. Kontakta oss för mer information.

Läs mer om psykoterapi.

Konjukturinstitutet (extern länk).