Utbildning

Nya utbildningsstarter för Ledarskapsutbildning - Utveckla ditt personliga ledarskap (3 dagar)

Nya starter för Seminarium om stresshantering - För ökad balans mellan arbete och fritid (1 dag)Vi erbjuder företagsinterna utbildningar som kan genomföras i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller andra lämpliga lokaler. Vid behov kan vi även genomföra utbildningar i hela landet. Vi kan även sätta ihop ett paket med flera utbildningar och andra insatser. De kan också ingå som en del av innehållet vid andra arrangemang, till exempel kickoffer.

Våra utbildningar är lämpliga för alla som önskar få ute det mesta av sina personliga resurser och för att kunna förebygga ohälsa på arbetsplatsen. I samtliga utbildningar varvas teoriavsnitt med praktiska övningar och diskussioner i storgrupp eller i mindre grupper för generellt erfarenhetsutbyte.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hélène har lång erfarenhet av ubildningar.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet.

Nedanstående utbildningar är riktlinjer och kan anpassas utifrån dina behov.

Faktablad företagsinterna utbildningar

Hot och våld

Kognitivt förhållningssätt

Konflikthantering

Mobbning i arbetslivet

Stresshantering

Svåra samtal

Teamutveckling

Ledarskapsutbildning

Öppna utbildningar

Nya utbildningsstarter för Ledarskapsutbildning - Utveckla ditt personliga ledarskap (3 dagar)

Nya starter för Seminarium om stresshantering - För ökad balans mellan arbete och fritid (1 dag)

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL.

Om den anställde beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att få ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar hos oss (kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar).

Läs mer här

Boka utbildning

Kontakta oss för dialog kring vilken eller vilka utbildningar du har behov av. Överenskommelse om pris för görs i samband med bokning eller när avtal tecknas.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.