Trauma- och Krisbehandling

Hélène har även samarbete med enheten för Trauma- och Krisbehandling i Stockholm för individuellt anpassade psykoterapeutiska metoder. Syftet är att hjälpa den drabbade tillbaka till en normal tillvaro och förebygga långvarigt psykiskt lidande. Den som varit med om en våldsam händelse kan få det svårt att fortsätta arbeta och kanske drar sig undan vänner och bekanta. Flera olika slags reaktioner kan förekomma. Man kan känna sig lättirriterad, överkänslig eller till synes omotiverat arg.

Det är vanligt att man drabbas av ångest, oro och sömn- och koncentrationssvårigheter. Många återupplever den traumatiska händelsen i form av mardrömmar, men också som så kallade blixtminnen. Dessa tränger sig på i vaket tillstånd och får den drabbade att känna det som om traumat inträffar på nytt. Detta är normala reaktioner på en onormal händelser. Ibland visar sig symtomen först långt efter själva upplevelsen, ibland till och med flera år senare.

Att komma över skakande upplevelser och slippa besvärande symtom går lättare för dem som får ett förstående bemötande och professionella insatser. Det ökar möjligheten att återfå en normal tillvaro. Enheten för Trauma- och Krisbehandling hjälper till att bedöma om den drabbade behöver professionell hjälp. Oavsett var i landet han eller hon bor kan den drabbade inom 24 timmar få kontakt med en erfaren legitimerad psykolog för bedömning och eventuell behandling. Kontakta försäkringen för vidare info.