Stresshantering

Stress utgör ett av de största hoten mot folkhälsan. Krav på högre effektivitet, högt arbetstempo, oregelbundna arbetstider, ökad tillgänglighet, att kunna hantera ny teknologi med mera har medfört att de stressrelaterade sjukdomarna ökat drastiskt under de senaste åren.

Känslan av att inte hinna med, vare sig på jobbet eller hemma, gör att vi mår sämre och förlorar balansen mellan arbete och fritid. Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig att klara av mer stress. Genom att anpassa kraven och förstärka möjligheterna att mildra effekterna av sådant som stressar kan man uppnå en optimal stresshanteringsnivå.

Om verksamheten

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hélène har lång erfarenhet av stresshantering och erbjuder bland annat stresshantering och utbildning.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Du kan även få samtal om stresshantering via telefon om du önskar.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet. Samtal under stresshantering är konfidentiella.

Stresshantering

Hélène Stolt har lång erfarenhet av stresshantering. Genom att gå på samtal om stresshantering lär du dig att identifiera dina stresskällor och får ökade möjligheter att kunna hantera balansen mellan arbete och fritid.

Vi kan genomföra stresshantering efter dina önskemål och på tider som passar dig som kund. Vi erbjuder personliga möten men du kan vid önskemål också genomföra stresshantering per telefon.

Under samtal om stresshantering finns också möjligheter att få göra olika tester.

Utbildning

Hélène Stolt har lång erfarenhet av att anordna företagsinterna utbildningar i stresshanteringar. Hélène har också hållit många öppna utbildningar och seminarier i stresshantering.

Vi erbjuder utbildningar i stresshantering som kan genomföras i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler. Oftast anordnas våra utbildningar på uppdrag av en arbetsgivare. Vi kan också anordna utbildningar för flera arbetsgivare samtidigt. Vi kan anordna utbildningar i stresshantering i större eller mindre grupper. Utbildning i stresshantering anordnas oftast under en heldag. Utbildningen kan anpassas efter era behov.

Exempel på innehåll under en utbildning inom stresshantering

Orientering om stress • Aktuell statistik • Sambandet mellan kropp och själ • Identifiering av stresskällorna • Konsekvenserna av negativ stress • Beteenden som gör att man klarar stress sämre • Teknostress • Sömnen och dess påverkan vid stress • Stressammanbrott • Kan man dö av stress? • Utbrändhet och utmattningsdepression • Obalans mellan krav och resurser • Hur återställer man balansen? • Gränssättning och balans i livet • Självförtroendets betydelse vid stress • Reflektion och egenkontroll • Förändringar och stress • Hur använder du din tid? • Vinsterna med handledning och coaching • Konkreta stresshanteringstekniker • Mindfulness • Coping • Personlig stressguide • Hur stressen påverkar arbetsgruppen • Vad arbetsplatsen kan göra • Handlingsplan.

Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar och tester samt diskussioner för generellt erfarenhetsutbyte.

Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL.

Om den anställde beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att få stöd hos oss för enskilda samtal hos legitimerad psykoterapeut (samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro) och ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar (kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar).

Läs mer

Boka tid

Överenskommelse om pris för görs i samband med bokning eller när avtal tecknas.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.