Seminarium om stresshantering

”Stress utgör ett av de största hoten mot folkhälsan.

Krav på högre effektivitet, högt arbetstempo, oregelbundna arbetstider, ökad tillgänglighet, att kunna hantera ny teknologi etc. har medfört att de stressrelaterade sjukdomarna ökat drastiskt under de senaste åren.

Känslan av att inte hinna med, vare sig på jobbet eller hemma, gör att vi mår sämre och förlorar balansen mellan arbete och fritid.”

För ökad balans mellan arbete och fritid (1 dag)

Anmäl dig till Seminarium om stresshantering - För ökad balans mellan arbete och fritid. Utbildningen anordnas i Västerås.

Du hittar information om kommande seminariestarter under faktablad på denna sida.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och andra med arbetsledande uppgifter. Den är också lämplig för personalhandläggare, skyddsombud och fackliga företrädare med flera samt andra som vill lära sig att förebygga stress.

Målsättning

Genom den här utbildningen lär du dig att identifiera stresskällorna. Med ökad kunskap kan du initiera förebebyggande åtgärder på arbetsplatsen och motverka en negativ stresspiral.

Plats

Västerås. Lokal meddelas senare.

Utbildningsansvarig

Hélène Stolt, legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor.

Fakta om stress

Stress på arbetsplatser orsakar mer ohälsa än övriga sociala livsmönster. Minskad produktivitet och effektivitet är de största konsekvenserna av stress. Över hälften av de som arbetar anser sig vara överbelastade. Stress är ofta orsak till både sjuknärvaro och sjukskrivning. Obalans i arbetslivet leder till ohälsa.

Att lära sig hantera stress är inte detsamma som att lära sig klara av mer stress. Genom att anpassa kraven och förstärka möjligheterna att mildra sådant som stressar kan man uppnå en optimal stresshanteringsnivå.

Mer om utbildningen

Fika och lunch ingår.

Omfattande skriftlig dokumentation och utbildningsintyg ingår.

Du hittar mer information om utbildningen under faktablad på denna sida.

Pris

4 900 kr/person, exklusive moms.

Anmälan

Anmäl dig idag! Antalet platser är begränsade. Vi utbildar med kvalitet före kvantitet.

Väkommen!