Systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi)

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom).

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi. Psykoterapi kan genomföras enskilt eller med par och familjer.

Psykoterapimottagning finns i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera). Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi)

Parterapi eller familjeterapi bygger på så kallad systemteori. Enligt den ingår parterna i ett system där varje part är väsentliga delar i systemet och där parterna är beroende av varandra. Enligt teorin hör en persons problem ihop med den andra partnern eller familjen. Under terapin behandlas paret eller familjen som en grupp (system).

Under terapin arbetar man tillsammans med terapeuten för att lösa problem, klara av svåra livssituationer och komma vidare vid kriser. Problematiska situationer kan till exempel vara svartsjuka, otrohet, problem i sexlivet, barnlöshet, arbetslöshet, ekonomiska problem, missbruk, våld inom familjen och brist på tillit till varandra. Terapin syftar till att förändra beteendemönster, hitta nya lösningar, utveckla relationer och därmed finna framkomliga vägar för att för att kunna gå vidare.

Under parterapi kan man jobba med reflekterande processer som ofta förknippas med Tom Andersen (1936 – 2007) som var specialiserad på familjeterapi och utvecklade metoden reflekterande team. Kärnan är att samtalet kan organiseras på sådant sätt att det finns utrymme för att en reflekterande process kan ske. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom att arbeta med reflekterande team eller att samtala med en person i systemet åt gången medan de andra lyssnar.

Du kan söka för exempelvis

Bipolaritet, depression, ensamhet, existentiella problem, fobier, förändringar, generell ångest, graviditetsoro, hälsoångest, konflikter, krigsoro, krishantering, livskriser, låg självkänsla, missbruk och beroende, mobbning, oro, otrohet, panikångest, prokrastinering, PTSD, relationsproblem, sexuella problem, skilsmässa, smärta, social fobi, sorg, spelberoende, stress, svartsjuka, sömnproblem, trauman, traumatiska minnen, uppsägningar, utbrändhet, värk och ångest.

Mer om psykoterapi

Här hittar du mer information om psykoterapi.

Läs mer här