Söker du en psykolog eller psykoterapeut i Västerås?

Du kanske har ångest, depression, utmattningsdepression eller någon annan diagnos eller symtom som gör att du vill ha stöd i din situation? Du kanske inte har någon speciell diagnos men ändå känner att terapi skulle kunna vara bra för dig?

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut. Psykoterapibehandlingen bygger på väl beprövade metoder som är evidensbaserade.

Vi har en psykoterapimottagning i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera). Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Om du söker psykoterapi hos oss får du psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut. Yrkestiteln är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt. Socialstyrelsen för ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sköter tillsyn över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Det finns flera olika psykoterapiinriktningar. Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning socionom. Hon arbetar bland anant med kognitiv beteendeterapi (KBT), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi.

Vad är skillnaden mellan ​en legitimerad psykoterapeut och psykolog?

Läs mer här

Läs mer om psykoterapi här