Söker du en psykolog eller psykoterapeut i Västerås?

Du kanske har ångest, depression, utmattningsdepression eller någon annan diagnos eller symtom som gör att du vill ha stöd i din situation? Du kanske inte har någon fastställd diagnos men ändå känner att terapi skulle kunna vara bra för dig? Om du studerar kan du gå i utbildningsterapi hos oss.

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling i form av regelbundna samtal hos legitimerad psykoterapeut. Psykoterapibehandlingen bygger på väl beprövade metoder som är evidensbaserade.

Om du söker psykoterapi hos oss får du psykoterapi hos en legitimerad psykoterapeut. Yrkestiteln är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt.

Vad är skillnaden mellan en legitimerad psykoterapeut och psykolog?

Legitimerad psykoterapeut

Yrkestiteln är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt.

Socialstyrelsen för ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sköter tillsyn över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Exempel på den reguljära gången för att bli legitimerad psykoterapeut som socionom är 12,5 år:

  • Grundutbildning - 3,5 år
  • Yrkesarbete - 2 år
  • Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 parallellt med yrkesarbete - 2 år
  • Yrkesarbete - 2 år
  • Psykoterapiutbildning, steg 2 parallellt med yrkesarbete - 3 år

Legitimerad psykolog

Motsvarande tid för att bli legitimerad psykoterapeut som psykolog är 11 år.

Hélène Stolt

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom).

Hélène erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi. Psykoterapi kan genomföras enskilt eller med par och familjer. Psykoterapimottagning finns i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera). Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Läs mer om psykoterapi

Kontakta oss