Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.

Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan ansöka för en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte eller för att kunna komma tillbaka i arbete.

Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL.

För att du ska kunna ansöka ska det också finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov. Detta betyder att insatsen kan vara förebyggande eller till för att förkorta en sjukskrivning.

Om den anställde beviljas rehabiliteringsstöd har denne möjlighet att få stöd hos oss för:

  • Enskilda samtal hos legitimerad psykoterapeut. Samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro.
  • Ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar. Kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar.

OBS! Arbetsgivaren gör ansökan hos Afa Försäkring.

Läs mer hos Afa Försäkring (extern länk)

Informationsblad (extern länk)

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.