Psykoterapeutens guide till chefen

Psykoterapeutens guide till chefen - Hur du kan utveckla dig själv och andra, ges ut juli 2015 av Hélène Stolt, leg. psykoteraeput, socionom.

I Psykoterapeutens guide till chefen delar författaren med sig av sina erfarenheter på ett språk som gör att alla kan ta till sig innehållet. Du behöver inte vara chef eller ledare för att ha glädje av boken. Om du är intresserad av ledarskapsfrågor och vill utveckla dig själv kommer du att ha stor glädje av innehållet. Genom att utveckla dig själv kommer du också att kunna utveckla andra.

Boken är uppdelad i två delar, ledarskapsutveckling och stresshantering. Ett kapitel handlar också om sömnen och dess påverkan på stress och hälsan. Boken innehåller dessutom många övningar och tester som du kan använda dig av för att ytterligare vidareutveckla ditt personliga ledarskap.

Information om författaren

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut och socionom. Hon har drygt 25 års erfarenhet av utvecklingsarbete på organisations-, grupp- och individnivå. Sedan 1999 är hon är konsult i företaget Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB. Där arbetar hon med bland annat ledarskap, psykoterapi och stressrelaterade frågor. Hélène är en uppskattad kursledare och har uppmärksammats i ett flertal artiklar i media under sin verksamhet, allt ifrån lokal media till riksmedia.

Övrig information

Språk: Svenska
Antal sidor: 204
ISBN: 978-91-7463-684-0
Copyright © 2015 Hélène Stolt

Innehållsförteckning

Utdrag ur boken

Smakprov från Google Books

Du kan också köpa boken kontant vid vårt kontor i Västerås

Adress och karta

Begränsad upplaga. 249 kr. Ring Ronnie Engvall ronnie.engvall@ledarskapsutveckling.eu 070-348 45 09 innan du besöker oss.

Press

Skicka ett mejl till webmaster@ledarskapsutveckling.eu för information om hur du kan beställa kostnadsfritt recensionsexemplar av boken. Endast auktoriserad press med presskort kan beställa få recensionsexemplar.