Psykolog och psykoterapeut

Vad är skillnaden mellan en legitimerad psykoterapeut och psykolog?

Legitimerad psykoterapeut

Yrkestiteln är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt.

Exempel på den reguljära gången för att bli legitimerad psykoterapeut som socionom är 12,5 år:

  • Grundutbildning - 3,5 år
  • Yrkesarbete - 2 år
  • Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 parallellt med yrkesarbete - 2 år
  • Yrkesarbete - 2 år
  • Psykoterapiutbildning, steg 2 parallellt med yrkesarbete - 3 år

Legitimerad psykolog

Motsvarande tid för att bli legitimerad psykoterapeut som psykolog är 11 år.

Terapi vs psykoterapi

Läs mer

Hélène Stolt

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom).

Hélène erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi. Psykoterapi kan genomföras enskilt eller med par och familjer. Psykoterapimottagning finns i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera). Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Läs mer om psykoterapi