Handledning Västerås

Vi erbjuder professionell handledning i Västerås med omnejd.

Allt fler har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg.

Genom handledning får du möjlighet att reflektera och få andra perspektiv. Du får kunskap och redskap hur du kan realisera dina målsättningar. Vi kan erbjuda handledning för såväl anställda som chefer. Handledningen kan ske enskilt eller i grupp. Genom att använda etablerade metoder får man en effektiv och verkningsfull handledning.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet. Samtal under handledning är konfidentiella.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hélène har lång erfarenhet av handledning och erbjuder bland annat personlig handledning, processhandledning och ärendehandledning.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Du kan även få handledning via telefon om du önskar.

Mer om handledning

Här hittar du mer information om handledning.

Läs mer här