Ledarskapsutveckling

Vi har verktygen för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Med verktygen kan såväl du som din verksamhet utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. Du ökar förmågan till måluppfyllelse genom bättre samarbete, tydligare kommunikation och förbättrade relationer på din arbetsplats. Du blir mer framgångsrik som ledare och chef.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet. Vi stödjer International Coach Federations (ICF) 11 kärnkompetenser. Samtal under coaching är konfidentiella.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hélène har lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och erbjuder bland annat chefscoaching, karriärutveckling och ledarskapsutbildning.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Du kan även få coaching via telefon om du önskar.

Chefscoaching

Det är ofta stimulerande att vara chef eller ledare, men kan också i perioder vara krävande och man är ofta ensam i rollen.

Vi erbjuder kvalificerad chefscoaching till chefer och anställda i ledande befattning. Under chefscoachingen kan vi till exempel arbeta med hur olika personligheter i personalgruppen kommunicerar och samarbetar. Vidare hur konflikter kan hanteras och hur olika problem i personalgruppen kan lösas.

Som chef och ledare kan du få stöd för att uppnå bättre balans mellan yrkesrollen och privatlivet. Du blir mer effektiv på att ge och ta emot negativ kritik. Genom chefscoachingen får du möjligheter att reflektera kring din egen roll som chef och ledare samt vilka roller dina medarbetare och eventuella kunder har.

Chefscoachingen kan hjälpa dig att utveckla din roll som chef och ledare. Det lockar fram det bästa hos dig för att du snabbare ska nå dina mål och få balans och framgång, i både arbetslivet och i privatlivet. Genom coachingen kan du optimera ditt ledarskap. Sammanfattningsvis ger chefscoaching dig verktygen för att bli mer framgångsrik i ditt ledarskap.

Karriärutveckling

Karriärutveckling är en form av coaching som ger dig ett aktivt stöd för att hitta rätt personliga karriär och balans i tillvaron. Genom coachingen får du tillfälle till reflektion, ökad självkännedom samt motivation. Genom att formulera tydliga mål och delmål och en konkret handlingsplan synliggörs din kompetens och profil samt hur du ska dina uppsatta mål.

Genom individuella personliga samtal hittar du nya utvecklingsvägar. Det kan vara att hitta ett nytt spår som inte nödvändigtvis behöver medföra att du klättar uppåt i företaget. Behöver man vägledning står man ofta inför ett val eller en förändringssituation. Tyngdpunkten under coachingen läggs på de framsteg som du redan har gjort, dina resurser och vad du vill uppnå i framtiden.

Att karriärutveckla sin framtid innebär inte att man stakar ut sin framtid i detalj men att du är lyhörd mot din omgivning och uppmärksam på att ta de tillfällen som dyker upp.

Tänk också på att det inte behöver vara åldern som är det avgörande för ditt beslut. Din egen vilja och din inre drivkraft att utvecklas vidare kan vara lika viktiga egenskaper.

Ledarskapsutbildning

Genom att delta i vår tredagarsutbildning får du konkreta verktyg för att utveckla ditt ledarskap, som du direkt kan omsätta i praktiken, för att nå de avgörande resultaten.

Utbildningen delas upp i tre block:

  • ledarskapets psykologi
  • utveckla ditt ledarskap
  • utveckla din karriär

I utbildningen ingår också individuell coaching.

Eklektisk coaching

Eklektisk coaching utgår från fem etablerade basmetoder inom coaching. Genom att använda sig av "det bästa" från basmetoderna får man en effektiv coaching anpassat till individen. Coachen använder sunt förnuft och kommer fram till sin egen metod. Coachen har idealiskt sett översikt kring många möjligheter och låter sig inspireras av flera olika metoder.

Läs mer om eklektisk coaching

Boka tid

Överenskommelse om pris för görs i samband med bokning eller när avtal tecknas.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.