Känner du oro under kriser?

Vi hanterar kriser på olika sätt. Det är helt naturligt. 1990 – 1994 och 2008 – 2009 hade vi finanskriser i Sverige. Sedan mars 2020 har vi en pågående Corona-pandemi. Under februari 2022 invaderades Ukraina som nu har blivit en kris som påverkar många. En del upplever kriget som avlägset och känner sig inte speciellt oroliga medan andra känner stark oro för utvecklingen och dess påverkan på omvärlden.

Under livet drabbas vi också alla mer eller mindre av personliga kriser som vi hanterar på olika sätt. De flesta klarar av att hantera en kris medan andra kan behöva stöd och hjälp.

Om du känner oro och behöver stöd kan du boka psykoterapi i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera). Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Du kan söka för exempelvis

Bipolaritet, depression, ensamhet, existentiella problem, fobier, förändringar, generell ångest, graviditetsoro, hälsoångest, konflikter, krigsoro, krishantering, livskriser, låg självkänsla, missbruk och beroende, mobbning, oro, otrohet, panikångest, prokrastinering, PTSD, relationsproblem, sexuella problem, skilsmässa, smärta, social fobi, sorg, spelberoende, stress, svartsjuka, sömnproblem, trauman, traumatiska minnen, uppsägningar, utbrändhet, värk och ångest.

Psykoterapi

Läs mer om psykoterapi

Hélène Stolt

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom). Som legtimerad psykoterapeut arbetar Hélène med utgångspunkt från arbetsmetoder som är kliniskt väl beprövade och evidensbaserade, vilket ligger till grund för socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt behandlingsarbete.

Hélène har varit verksam sedan 1999 och erbjuder kognitiv beteendeterapi (kbt), parterapi (systemisk psykoterapi) och utbildningsterapi.

Boka tid

Kontakta oss om du vill boka tid för psykoterapi eller ha mer information om vår verksamhet.