Hur bra är psykoterapi?

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom) Hélène erbjuder professionell hjälp med psykoterapi.

Psykoterapimottagning finns i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Örebro med flera).

Här hittar du information om forskning kring psykoterapi.

Forskning om psykoterapi

Forskning har visat att psykoterapi ger påfallande goda resultat även om mängden forskningsstudier är mycket olika för olika typer av psykoterapi.

I psykoterapiforskningens standardverk, Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Changes, redovisas positiva resultat internationellt inom alla väl etablerade psykoterapeutiska inriktningar. I Sverige presenterade Statens beredning för medicinsk utvärdering 2004 och 2005 att psykoterapier framstår som klart effektiva vid tillstånd av behandling av depressionssjukdomar och ångestsyndrom, vilket i första hand gällde kognitiv beteendeterapi och kognitiv psykoterapi.

En stor studie publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Psychotherapy and Psychosomatics 2020, som återpublicerades av Lunds universitet 2021. Studien är den största långtidsstudie som någonsin gjorts i Sverige. Den genomfördes inom den reguljära vården i Sverige. Resultatet av studien visar att psykoterapi mot panikångest ger goda resultat och att effekten av behandlingen håller i sig. Två år efter behandling var 70 procent av patienterna tydligt förbättrade och 45 procent hade inga eller minimala symptom.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.

Tillbaka till huvudsidan om psykoterapi