GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa data­skydds­förordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina person­uppgifter till mer än det nöd­vändiga, men även genom att arbeta seriöst med säkerhet och doku­mentation.

Den 25 maj 2018 träder den nya förordningen GDPR(General Data Protection Regulation) i kraft som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Den ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner.

Vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi strävar hela tiden efter att ge dig en bättre upplevelse med bra hjälp som är intressant och verksam för dig. Vi är också noga med att skydda din integritet genom en trygg hantering av dina personuppgifter.

I dag gäller hos att alla personuppgifter endast finns inlagda på två PC:n var för sig hanterade, utan någon samkörning. Uppdelning på dessa två PC:n är patienthanterade / alternativt kundorienterade. Innehållet behandlar ekonomi, men även vissa personuppgifter i allmänhet. Ekonomin berör fakturaunderlag med identitetsangivna uppgifter som då är kodade. Ibland förekommer brev som kan innehålla personuppgifter utan kod, men dessa upprättas och lagras på respektive PC. De används då gentemot berörd patient eller kund. Hos oss är då personuppgifterna i säkert förvar under vår översyn, ingenting kan spridas vidare. Om du inte anser att dina skyddade uppgifter hos oss är bra för dig. Det vill säga inte ska vara gällande för dig tar vi detta i beaktande. Det kan då innebära att vi inte kan utföra det uppdrag du gett oss. Vi tar detta på största allvar och avslutar uppdraget.