Egenremiss genom vårdavtal

Egen bokning

Du kan som privatperson själv boka tid för psykoterapi. En session omfattar 45 minuter. Psykoterapi är undantagen skatteplikt vilket innebär att moms inte kommer att debiteras. Kontakta oss för prisuppgift.

Remiss genom vårdavtal

Vi har vårdavtal med landstingen Region Uppsala, Region Örebro län och Landstinget Dalarna. Önskar du remiss ska du konkta läkare eller öppenvårdspsykiatrin. Kostanden blir då detsamma som om du hade fått psykoterapi hos ditt landsting. Högkostnadsskydd (frikort gäller). Mer information hittar du på fliken Psykoterapi högst upp på denna sida.

Privat sjukförsäkring

Du som har privat sjukförsäkring kan undersöka om du kan få hela eller delar av kostnaden subventionerad. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Trygghetsrådet

Om du har tillgång till stöd via Trygghetsrådet har du möjlighet att ansöka om psykoterapi eller utbildning hos oss. Kontakta Trygghetsrådet.

Enheten för Tramua- och Krisbehandling

Vi samarbetar med Enheten för Trauma- och Krisbehandling i Stockholm för individuellt anpassade psykoterapeutiska metoder. Syftet är att hjälpa den drabbade tillbaka till en normal tillvaro och förebygga långvarigt psykiskt lidande www.krisochtraumacentrum.se.

Kontakt

Om du vill ha mer information om psykoterapi är du välkommen att kontakta oss.