Definitionen av yrket psykoterapeut

Hélène Stolt är legitimerad psykoterapeut (med grundutbildning socionom).

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT), systemisk psykoterapi (parterapi/familjeterapi) och utbildningsterapi. Psykoterapi kan genomföras enskilt eller med par och familjer.

Psykoterapimottagning finns i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera). Du kan även få psykoterapi via telefon om du önskar.

Legitimerad psykoterapeut

Yrkestiteln är skyddad i lag och får endast användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti att psykoterapeuten är väl utbildad och arbetar på väl beprövat sätt. Socialstyrelsen för ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sköter tillsyn över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildning

Exempel på den reguljära gången för att bli legitimerad psykoterapeut som socionom är 12,5 år:

  • Grundutbildning - 3,5 år
  • Yrkesarbete - 2 år
  • Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 parallellt med yrkesarbete - 2 år
  • Yrkesarbete - 2 år
  • Psykoterapiutbildning, steg 2 parallellt med yrkesarbete - 3 år

Motsvarande tid för att bli legitimerad psykoterapeut som psykolog är 11 år.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.

Tillbaka till huvudsidan om psykoterapi