Coaching som verktyg

Coaching är ett kraftfullt verktyg som stimulerar dig till större delaktighet och ansvarstagande i arbetet.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet. Vi stödjer International Coach Federations (ICF) 11 kärnkompetenser. Samtal under coaching är konfidentiella.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hélène har lång erfarenhet av coaching och erbjuder bland annat coaching som verktyg, eklektisk coaching och jobbcoachning.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Du kan även få coaching via telefon om du önskar.

Coaching som verktyg

Vi erbjuder coaching till dig som har behov av coaching för att växa. Coachingen är ett "bollplank" som ger stöd och konkreta förslag på insatser.

Coaching är ett kraftfullt verktyg och förhållningssätt som stimulerar dig och dina medarbetare till större delaktighet och ansvarstagande i arbetet. Du ökar förmågan till måluppfyllelse genom bättre samarbete, tydligare kommunikation och förbättrade relationer på arbetsplatsen. Man skulle kunna säga att coaching är ett verktyg för att hjälpa dig att prestera mer. Med rätt stöd och uppmuntran så leder coaching till bättre resultat och utveckling hos både individer och grupper.

På det personliga planet medför coaching utveckling av såväl positiva som utmanande resultat i arbetslivet. Du blir mer närvarande och behöver inte oroa dig över olösta problem när du vet att du har en ventil. Du får personlig utveckling, vilket ökar din självinsikt och förmåga att hantera relationer. Coaching handlar inte bara om återkoppling, utan också om att hjälpa andra att växa och ta ansvar för sina resultat.

Mer om coaching

Här hittar du mer information om coaching.

Läs mer här