Coaching

Coaching är ett kraftfullt verktyg som stimulerar dig till större delaktighet och ansvarstagande i arbetet.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet. Vi stödjer International Coach Federations (ICF) 11 kärnkompetenser. Samtal under coaching är konfidentiella.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hélène har lång erfarenhet av coaching och erbjuder bland annat coaching som verktyg, eklektisk coaching och jobbcoachning.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Våra tjänster kan genomföras i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler. Vi kan genomföra våra tjänster efter dina önskemål och på tider som passar dig som kund. Du kan även få coaching via telefon om du önskar.

Coaching som verktyg

Vi erbjuder coaching till dig som har behov av coaching för att växa. Coachingen är ett "bollplank" som ger stöd och konkreta förslag på insatser.

Coaching är ett kraftfullt verktyg och förhållningssätt som stimulerar dig och dina medarbetare till större delaktighet och ansvarstagande i arbetet. Du ökar förmågan till måluppfyllelse genom bättre samarbete, tydligare kommunikation och förbättrade relationer på arbetsplatsen. Man skulle kunna säga att coaching är ett verktyg för att hjälpa dig att prestera mer. Med rätt stöd och uppmuntran så leder coaching till bättre resultat och utveckling hos både individer och grupper.

På det personliga planet medför coaching utveckling av såväl positiva som utmanande resultat i arbetslivet. Du blir mer närvarande och behöver inte oroa dig över olösta problem när du vet att du har en ventil. Du får personlig utveckling, vilket ökar din självinsikt och förmåga att hantera relationer. Coaching handlar inte bara om återkoppling, utan också om att hjälpa andra att växa och ta ansvar för sina resultat.

Eklektiskt coaching

Eklektisk coaching utgår från fem etablerade basmetoder inom coaching. Genom att använda sig av "det bästa" från basmetoderna får man en effektiv coaching anpassat till individen. Coachen använder sunt förnuft och kommer fram till sin egen metod. Coachen har idealiskt sett översikt kring många möjligheter och låter sig inspireras av flera olika metoder.

Läs mer om Eklektisk coaching

Jobbcoachning

När du går i jobbcoachning hos oss får du personliga möten som kan hjälpa dig på vägen till ditt nästa jobb. En viktig del i jobbcoachningen är att på ett respektfullt och positivt sätt möta dig som människa där du som individ ligger i fokus.

Genom jobbcoachningen kan du få bolla dina idéer och vilken väg du ska gå framöver. Du kan få stöd kring vilka jobb du ska söka, få återkoppling på dina ansökningshandlingar, få stöd inför intervjuer och återkoppling efter genomförda intervjuer, få stöd med arbetsgivarkontakter och hur man hittar de dolda jobben med mera.

Om du vill ha jobbcoachning hos oss kan du prata med din arbetsgivare om denne kan bekosta jobbcoachningen för dig. Du kan också själv stå för kostnaderna.

Jobbcoachning hos oss lockar fram det bästa hos dig för att du snabbare ska komma ut i ett jobb.

Ledarskapsutveckling

Här hittar du information om chefscoaching, karriärutveckling och ledarskapsutbildning.

Läs om ledarskapsutveckling

Boka tid

Överenskommelse om pris för görs i samband med bokning eller när avtal tecknas.

Kontakta oss

Vill du har ytterligare information om våra tjänster är du är välkommen att kontakta oss.