Chefsutveckling

Jag har verktygen för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Med verktygen kan såväl du som din verksamhet utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. Du ökar förmågan till måluppfyllelse genom bättre samarbete, tydligare kommunikation och förbättrade relationer på din arbetsplats. Du blir mer framgångsrik som ledare och chef.

Jag har drygt 25 års erfarenhet av chefsutveckling och erbjuder bland annat chefscoaching, karriärutveckling och ledarskapsutbildning. Jag finns i Västerås, men även över delar av Sverige genom uppdragsverksamhet.

Samtalen är konfidentiella. Vi stödjer International Coach Federations (ICF) 11 kärnkompetenser. Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet.

Chefscoaching

Det är ofta stimulerande att vara chef eller ledare, men kan också i perioder vara krävande och man är ofta ensam i rollen.

Jag erbjuder kvalificerad chefscoaching till chefer och anställda i ledande befattning. Under chefscoachingen kan vi till exempel arbeta med hur olika personligheter i personalgruppen kommunicerar och samarbetar. Vidare hur konflikter kan hanteras och hur olika problem i personalgruppen kan lösas.

Som chef och ledare kan du få stöd för att uppnå bättre balans mellan yrkesrollen och privatlivet. Du blir mer effektiv på att ge och ta emot negativ kritik. Genom coachingen får du möjligheter att reflektera kring din egen roll som chef och ledare samt vilka roller dina medarbetare och ev. kunder har.

Chefscoaching hjälper dig att utveckla din roll som chef och ledare. Det lockar fram det bästa hos dig för att du snabbare ska nå dina mål och få balans och framgång i både arbetslivet och privatlivet. Genom coachingen optimera ditt ledarskap. För regler om avbokning se coaching. Sammanfattningsvis ger chefscoaching dig verktygen för att bli mer framgångsrik i ditt ledarskap.

Omdömen från tidigare chefscoaching

Vad som framkommit i tidigare chefscoaching nämns här. Jag hanterar informella ledare bättre. Har fått många verktyg och därmed ökat insikten om mig själv, hur jag kan tänka annorlunda och agera i olika situationer både i mitt privatliv och som chef inom bygg. Detta trots min redan långa erfarenhet.

Via reflektioner i coachingen har jag fått inspiration och nya sätt att se på tillvaron som teknisk chef, där självkännedom är grunden för ett bra ledarskap Har blivit stärkt och mer framgångsrik, tar för mig mer. Har förtroende för Hélène som coach.

I mitt arbete som rektor har jag fått en ökad balans mellan arbete och fritid, där stresshanterings tekniker hos Hélène bidragit. Trodde inte att stress kunde vara så farligt som det höll på att utveckla sig för mig. Att vara tydlig i mitt ledarskap har jag fått hjälp med under åren i coachingen hos Hélène

Jag är VD för medelstort fastighetsbolag och har via coachingen insett att gränssättning är viktigare än jag tidigare uppfattat. Avslappning för att bättre kunna återhämta mig prioriterar jag numera, tänkte inte riktigt på det tidigare.

Som VD har fått många nya tankar, idéer, stöd och inspiration genom många års coaching av Hélène. Vad som driver mig och mina medarbetare. Jag har fått bekräftelse att jag är på rätt väg, känt en ökad säkerhet, meningsfullhet och motivation i min roll som VD inom en industrikoncern. Min attraktionskraft har ökat genom coachingen.

Karriärutveckling

Karriärutveckling är en form av coaching som ger ett aktivt stöd för att hitta rätt personliga karriär och balans i tillvaron. Genom coachingen får du tillfälle till reflektion, ökad självkännedom samt motivation. Genom att formulera tydliga mål och en konkret handlingsplan synliggörs din kompetens och profil.

Genom individuella personliga samtal hittar du nya utvecklingsvägar. Det handlar om att hitta ett nytt spår som inte nödvändigtvis behöver medföra att du klättar uppåt i företaget. Behöver man vägledning står man ofta inför ett val eller en förändringssituation. Tyngdpunkten under coachingen läggs på de framsteg som du redan har gjort och vilka resurser du har.

Att karriärutveckla sin framtid innebär inte att man stakar ut sin framtid i detalj, men att du är lyhörd mot din omgivning och uppmärksam på att ta de tillfällen som dyker upp.

Tänk också på att det inte behöver vara åldern som är det avgörande för ditt beslut. Din egen vilja och inre drivkraft att utvecklas vidare är lika viktiga egenskaper.

Utveckla ditt ledarskap

Genom att delta i vår tredagarsutbildning får du konkreta verktyg för att utveckla ditt ledarskap, som du direkt kan omsätta i praktiken, för att nå de avgörande resultaten.

Utbildningen delas upp i tre block; ledarskapets psykologi, utveckla ditt ledarskap och utveckla din karriär. I utbildningen ingår också individuell coaching.

Utbildningen anordnas som öppen utbildning flera gånger varje år i Västerås men kan också anordnas företagsinternt i hela landet.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar ytterligare information om chefsutveckling.


Villkor för våra tjänster