Chefsstöd

Vi har verktygen för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Med verktygen kan såväl du som din verksamhet utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. Du ökar förmågan till måluppfyllelse genom bättre samarbete, tydligare kommunikation och förbättrade relationer på din arbetsplats. Du blir mer framgångsrik som ledare och chef.

Vi har kvalitetssäkrade processer över hela vår verksamhet. Vi stödjer International Coach Federations (ICF) 11 kärnkompetenser. Samtal under coaching är konfidentiella.

Hélène Stolt är konsult i verksamheten sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hélène har lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och erbjuder bland annat chefscoaching, karriärutveckling och ledarskapsutbildning.

Vi har verksamhet i Västerås (inom pendlingsavstånd från Enköping, Eskilstuna, Sala, Stockholm, Örebro med flera) samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Våra tjänster kan genomföras i våra lokaler i Västerås, i lokaler hos er eller i andra lämpliga lokaler. Vi kan genomföra våra tjänster efter dina önskemål och på tider som passar dig som kund. Du kan även få coaching via telefon om du önskar.

Chefsstöd genom chefscoaching

Det är ofta stimulerande att vara chef eller ledare, men kan också i perioder vara krävande och man är ofta ensam i rollen.

Vi erbjuder kvalificerad chefscoaching till chefer och anställda i ledande befattning. Under chefscoachingen kan vi till exempel arbeta med hur olika personligheter i personalgruppen kommunicerar och samarbetar. Vidare hur konflikter kan hanteras och hur olika problem i personalgruppen kan lösas.

Som chef och ledare kan du få stöd för att uppnå bättre balans mellan yrkesrollen och privatlivet. Du blir mer effektiv på att ge och ta emot negativ kritik. Genom chefscoachingen får du möjligheter att reflektera kring din egen roll som chef och ledare samt vilka roller dina medarbetare och eventuella kunder har.

Chefscoachingen kan hjälpa dig att utveckla din roll som chef och ledare. Det lockar fram det bästa hos dig för att du snabbare ska nå dina mål och få balans och framgång, i både arbetslivet och i privatlivet. Genom coachingen kan du optimera ditt ledarskap, stärka din förmåga att påverka medarbetarnas behov och bli mer inspirerande i ditt ledarskap, få ditt team mer effektivt och uppnå bättre resultat.

Sammanfattningsvis ger chefscoaching dig verktygen för att bli mer framgångsrik i ditt ledarskap.

Utveckla ditt personliga ledarskap

Nya utbildningsstarter för Ledarskapsutbildning - Utveckla ditt personliga ledarskap (3 dagar)

Mer information

Här hittar du mer information om chefscoaching, karriärutveckling, ledarskapsutbildning och coaching.

Läs mer här